Asianajotoimisto JJ Välimaa Oy - Tervetuloa. Suomen Asianajajaliiton sivuille.
Hinnasto  

Etusivu
Asianajaja ja kokemus
Palvelut
Hinnastomme
Ota rohkeasti yhteyttä.
Asianajotoimiston hinnoittelu perustuu tehtyihin työtunteihin ja siitä sovittuun tuntihintaan.

Hinnoittelussa noudatetaan Suomen Asianajajaliiton vahvistamaa palkkio-ohjetta.

Hinnasto on ohjeellinen ja hinnoittelu perustuu jäljempänä esitettyihin hintoihin, joista voidaan poiketa asian laadun ja laajuuden ja vaativuuden perusteella ja se edellyttää erikseen sopimista. Poikkeuksellisesti toimisto hoitaa myös ns. pro bono -periaatteella yhteiskunnallisesti merkittäviä asioita tai yksityiselle henkilölle, jolla ei ole mahdollisuutta oikeusapuun tai oikeusturvaan, tai muutoin erityisen merkittävää asiaa tai muutoin yleishyödyllistä sekä hyväntekeväisyyteen perustuvaa asiaa, jolloin asiakas ei ole vastuussa toimistolle koituvasta laskusta, vaan tästä kuluriski jää mahdolliselle vastapuolelle. Riita-asioissa on mahdollista sopia palkkion määrä suhteutettuna siihen, mitä etua riidan lopputulos edustaa, eli kuinka paljon päämies saa taloudellista etua riidan kohteesta. Tuntihintaan lisätään aina arvonlisäverolain mukainen arvonlisävero 24%.

YKSITYISASIAKKAAT

Tavanomainen rikosasia 180,00 e/ h

Vaativa rikosasia 190 e/ h

Poikkeava ja erityisen vaativa rikosasia 200 e/ h alkaen.

Riita-asiat 190 e/ h alkaen.

Hakemusasiat 180 e/ h alkaen.

Lapsiasiat (lapsen huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevat asiat) 170 e/ h, koska lapsiasioissa molemmat osapuolet vastaavat pääsääntöisesti itse omista oikeudenkäyntikuluistaan asian lopputuloksesta riippumatta.

   
 

YRITYSASIAKKAAT

Asian laadusta riippumatta 200 e/ h alkaen.

   
 

TAVANOMAISET OIKEUSTOIMET JA ASIAKIRJAT

Testamentit, avioehdot, edunvaltuutus, perukirjat, kauppakirjat, ym. 150 e/ h alkaen.

Hinta määräytyy oikeustoimen laajuuden ja vaativuuden mukaan ja kiinteä hinta voidaan sopia.

Perinnönjako ja jakokirja tuntihinnoituksella 200 e/ h + alv. Hintaan sisältyy asiakirjan laadinnan lisäksi aina oikeustoimen merkityksen selvittäminen ja oikeustoimesta johtuvat kustannukset.

Asianajotoimisto JJ Välimaa Oy - Tervetuloa.