Asianajotoimisto JJ Välimaa Oy - Tervetuloa. Suomen Asianajajaliiton sivuille.
Rekisteriseloste.  

Etusivu
Asianajaja ja kokemus
Palvelut
Hinnastomme
Ota rohkeasti yhteyttä.

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§.
Laatimispäivämäärä 1.7.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Asianajotoimisto JJ Välimaa Oy
Väinönkatu 42 6B
40100 JYVÄSKYLÄ
Puh. +358 400 378 566

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Asianajaja Jari Välimaa
hallituksen jäsen
toimisto(at)jjvalimaa.fi


 

3. Rekisterin nimi
Asianajotoimisto JJ Välimaa Oy:n asiakasrekisteri, joka käsittää

- asiakasluettelon (yhteys- ja henkilötiedot) ja asiakasnumeron
- toimeksiantoluettelon, joka toimeksiannon nimi, laatu ja vastapuolen tiedot ja häntä avustavan henkilön tiedot sekä
- rekisterin asiakasvaroista.


 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on toimeksiannon hoitaminen ja yhteydenpito päämieheen/ asiakkaaseen, vastapuolen mahdollisen esteellisyyden selvittämiseen, toimiston laskutukseen ja tilityksiin (asiakasvaraintilin oikea-aikainen käyttö) rahanpesusäännösten mukaiseen asiakkaan tunnistamiseen. Lisäksi tietoja voidaan käyttää toimiston kirjanpidon verotuksen järjestämiseen lain edellyttämällä tavalla. Tietoja voidaan käyttää myös asiakaspalvelun laadun parantamiseen.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Tietoja kerätään asiakkaasta, vastapuolesta ja jossain määrin muista toimeksiantoon liittyvistä henkilöistä ja oikeustoimen nimestä, laadusta ja laajuudesta. Rekisteri sisältää rekisteröidyistä seuraavat tiedot: Nimi, osoite, puhelin, sähköposti, ammatti/ koulutus (ei pakollinen), muu asiaan vaikuttava asema. Lisäksi rekisterissä on viestintään liittyvät tiedot, toimeksiannon tuottama aineisto sisältöineen.

 

6. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vähintään 5 vuotta ja enintään 10 vuotta ja vain poikkeuksellisesti (esim. saatavien ja rikosten vanhentumisen määräisessä suhteessa).

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, julkisista viranomaislähteistä ja -rekistereistä (Trafi, VTJ), julkisista eri palvelun tarjoajien (Fonecta, Finder, jne.) lähteistä.

 

8. Tietojen luovutukset

Asianajotoimisto ei luovuta kenellekään mitään tietoa sen hallussa olevista henkilötiedoista. Ainoa poikkeus on viranomainen, joka osoittaa sen tarpeellisuuden ja sen, että sillä on siihen lakiin perustuva oikeus esim. tuomioistuimen määräyksellä.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritiedot ovat salassa pidettävää tietoa ja sitä saa käyttää vain toimiston asianajaja tai häntä sijaistava, eli päämiestä silloin avustava asianajaja tai oikeudenkäyntiavustaja. Asiakastiedot on tallennettu toimiston suojattuun tietojärjestelmään, joka on hyväksyttävällä tavalla suojattu. Tietoja voi nähdä ainoastaan toimiston hyväksymä ITC-tukihenkilö siten, että hänen salassapitovelvollisuuden rikkomisesta seuraa ankara sanktio sopimusrikkomuksen myötä.

 

10. Tarkastusoikeus

Rekisterissä olevalla on henkilötietolain mukainen oikeus tietojensa tarkastukseen korvauksetta kerran vuodessa. Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tästä kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-alotteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.
Rekisterinpitäjä korjaa tiedot henkilötietolain 29§:n mukaisesti. Tiedonkorjaamispyynnöt on osoitettava rekisteriasioista vastaavalle toimiston asianajajalle kirjallisesti ja allekirjoitettuna, tai henkilökohtaisesti toimistolla.

Asianajotoimisto JJ Välimaa Oy - Tervetuloa.